Detoxikace organismu
v Brně

O DETOXIKACI

Vyšetření a konzultace

První návštěva poradny zahrnuje nejenom diagnostiku přístrojem Salvia, ale i komplexní pohovor. Pozornost při pohovoru je mířena na rozbor stávajících zdravotních problémů klienta, na práci s psychickými zátěžovými stavy, možnosti prevence, stravovací návyky, následná výživová doporučení a další.

Délka vstupního vyšetření bývá většinou do 60 minut. Záleží na míře závažnosti zdravotních potíží. Na základě pohovoru a testování se věnujeme oblastem, které jsou pro klienta vyhodnoceny jako nejvíce problematické. Následně je doporučena detoxikační kúra a vhodná strava. Sestavená kúra se může skládat z 1- 4 preparátů.

Stravovací doporučení bývá cílené na posílení orgánů a organismu jako celku. Energeticky oslabené orgány je nutné totiž posilovat i stravou. Samotný systém detoxikace je proces, při němž na sebe jednotlivé detoxikační kúry navazují. Po ukončení kúry následuje kontrolní vyšetření a konzultace v délce do 60 min.